O spoločnosti

Zaoberáme sa predajom, kúpou, prenájmom a sprostredkovaním nehnuteľností. Poskytujeme informačný a poradenský servis a zabezpečujeme právny servis spojený s prevodom, resp. prechodom nehnuteľností

Realitná činnosť je priveľmi zložitá na to, aby ľudia pracujúci v tejto sfére vystačili len s odbornými znalosťami a skúsenosťami. Nezastupiteľnú úlohu tu zohráva aj správanie a konanie. Pracovníci LK realinvest s.r.o. si plneuvedomujú vážnosť a zodpovednosť svojej práce a na prvom mieste je pre nich zákazník – jeho potreby, priania i očakávania, nápady a ich uspokojovanie a to nielen terajších ale i budúcich období. Nevenujeme sa svojim zákazníkom len v kancelárii, nekomunikujeme len prostredníctvom internetu, či telefónov – snažíme sa svojim zákazníkom plne vyhovieť a preto im poskytujeme aj rôzne iné služby, napr. obhliadka danej nehnuteľnosti priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Sme si plne vedomí, že spokojnosť našich klientov závisí predovšetkým
od naplnenia ich prianí a očakávaní. Vieme aj to, že spokojnosť zákazníka závisí aj od jeho informovanosti a preto
veľkú pozornosť venujeme reklame, prostredníctvom ktorej taktiež zabezpečujeme informovanosť našich klientov.
Ak očakávate vysokú profesionalitu pri predaji a kúpe Vašej nehnuteľnosti, navštívte realitnú kanceláriu LKrealinvest s.r.o., ktorá Vám poskytne kompletný právny a poradenský servis.

Výhody, ktoré s nami získate:

 • predaj vašej nehnuteľnosti
 • nájdenie ponuky podľa vašej predstavy
 • prenájom vašej nehnuteľnosti
 • istota, že nebudete podvedený
 • vybavenie hypotéky na mieru a porovnanie ponúk z viacerých bánk
 • databáza záujemcov o kúpu a prenájom nehnuteľností
 • prezentácia vašej nehnuteľnosti
 • zabezpečenie prevodu nehnuteľnosti s právnou zárukou
 • vybavenie všetkých potrebných dokumentov k predaju a ku kúpe nehnuteľnosti
 • vybavenie geometrického plánu a odhad nehnuteľnosti
 • možnosť odkúpenia Vašej nehnuteľnosti priamo našou spoločnosťou s platbou v hotovosti